ʼρθρα

Ισοδύναμα Απογευματινού Ενδιάμεσου

Στην προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την αίσθηση του γλυκού ή αλμυρού κατά την διάρκεια της δίαιτας δημιουργήσαμε το πιο κάτω πίνακα ο οποίος αναφέρει προϊόντα για απογευματινή κατανάλωση τα οποία δεν έχουν σοβαρή επίπτωση στο βάρος και γενικά στην προσπάθεια σας για απώλεια βάρους. Βασικό στοιχείο η ποσοτική κατανάλωση η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά την αναφερόμενη ποσότητα. Τα πιο κάτω προϊόντα παρέχουν εκατό θερμίδες ή λιγότερες, θερμίδες επιτρεπτές για απογευματινό ενδιάμεσο κατά την διάρκεια δίαιτας.

Κατεβάστε το αρχείο

Αρχείο PDF
493.48 KB