ʼρθρα

Υπολογισμός Ανθρώπινου Μεταβολισμού

Ο ανθρώπινος οργανισμός προκειμένου να διατηρήσει τις σωματικές του λειτουργίες (κατανάλωση τροφής και μετατροπή της σε ενέργεια, σωματική ανάπτυξη, φυσικές δραστηριότητες και ένα πλήθος άλλων λειτουργιών) έχει ανάγκη από ένα ελάχιστο ποσό ενέργειας. Η ενεργειακή αυτή ανάγκη ονομάζεται μεταβολισμός. Ο μεταβολισμός είναι ζωή! Αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη ενέργεια και αντικατοπτρίζει το πόσο γρήγορα το σώμα χρησιμοποιεί τα ενεργειακά του αποθέματα.Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το μεταβολισμό; Ο μεταβολισμός σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα του μεταβολικά ενεργού ιστού στο σώμα μας, του ιστού δηλαδή που καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το μεταβολισμό είναι γενετικοί (ηλικία, φύλο, σωματότυπος, ορμόνες), η σύσταση του σώματος (ο μυϊκός ιστός είναι πιο ενεργός από το λιπώδη και κατά συνέπεια ένας άνθρωπος που έχει περισσότερο ανεπτυγμένο το μυϊκό του σύστημα θα έχει και υψηλότερο μεταβολικό ρυθμό) και περιβαλλοντικοί (για παράδειγμα, η έκθεση στο κρύο προκαλεί «τρέμουλο» που αυξάνει το μεταβολισμό).

O ανθρώπινος μεταβολισμός για σκοπούς υπολογισμού είναι οι ενεργειακές ανάγκες (Estimated Energy Expenditure = EER) ενός ατόμου σε θερμίδες και αποτελούν το ελάχιστο επίπεδο πρόσληψης τροφής το οποίο θα εξισορροπεί την ενεργειακή κατανάλωση και τελικά το βάρος του. Υπολογίζεται με βάση τους πιο κάτω υπολογισμούς οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη την ηλικία του ατόμου, το βάρος, το ύψος και την ενεργειακή δαπάνη λόγω άσκησης.