ʼρθρα

Θερμιδική Αξία Γρήγορων Φαγητών

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την θερμική αξία των πιο δημοφιλή γρήγορων φαγητών (fast food), καθώς επίσης το ποσοστό λίπους και τις θερμίδες του λίπους που περιέχονται στα συγκεκριμένα φαγητά. Σκοπός του πίνακα είναι να βοηθήσει να κατανοήσουμε την πυκνότητα των πιο κάτω φαγητών σε λίπος και ιδιαίτερα σε θερμίδες. Αν υπολογίσουμε ότι η θερμική κατανάλωση ενός παιδιού ηλικίας 12-19 χρονών είναι 1600 -1800 θερμίδες μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε της αυξημένες θερμίδες που παρέχουν τα πιο κάτω φαγητά, παράγοντας που συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του ανθρώπινου βάρους. Στην προσπάθεια μας για διατήρηση υγιεινού βάρους η κατανάλωση των πιο κάτω γρήγορων φαγητών δεν πρέπει να ξεπερνά τις μία με δύο φορές το μήνα.

Κατεβάστε το αρχείο

Αρχείο PDF
220.43 KB