ʼρθρα

Θερμιδική Κατανάλωση στην ʼσκηση

Για υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμίδες καύσης) κατά την διάρκεια άσκησης ακολουθήστε το παράδειγμα:

Βαθμός Δυσκολίας ʼσκησης (METS) = 7.0 (ελαφρύ τρέξιμο)
Βασικός Μεταβολισμός (ΒΜR) = 1200 kcal/24h = 50 Kcal/ hour

Διάρκεια ʼσκησης (HOURS) = 45 min = 0.75 hours
Ενεργειακή Κατανάλωση = METS X BMR X HOURS = 7.0 X 50Kcal/h X 0.75h = 263 Kcal

Συμπέρασμα: το ελαφρύ τρέξιμο για 45 λεπτά έχει ενεργειακή κατανάλωση 263 θερμίδες (1 πακέτο τσίπς!)

Σημείωση: 1kg λίπους έχει 7500 θερμίδες ενέργεια.

Κατεβάστε το αρχείο

Αρχείο PDF
238.53 KB